Neler yapabilirsiniz ?

Gönüllülerimizin yapabilecekleri aşağıda sıralanmıştır. Ancak gönüllülerimiz kendi bilgi, beceri ve istekleri doğrultusunda farklı alanlarda da gönüllü olarak destek verebilirler.

GÖNÜLLÜ BAŞVURUSU

Lütfen aşağıdaki butona tıklayarak başvuru formunu doldurunuz.

İletişim ve Kaynak Gönüllüsü

 • Sosyal medya hesaplarımızın takip edilmesi, sosyal medyada ilgili diğer kurumların takibi ve raporlanması
 • İlköğretim, Ortaöğretim ve Üniversitelerde Derneğimizin tanıtılması
 • Lise ve üniversitelerde Disleksi Özel Öğrenme Güçlüğü Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite konusunda öğrencilerin kulüp ya da gruplar oluşturarak örgütlenmesi ve okullarda organizasyonlar düzenlenmesi
 • Stand etkinliklerinin organize edilmesi ve görev alınması
 • Organizasyon ve etkinliklere destek verilmesi
 • Ayni ve nakdi bağış konusunda çalışmalar yapılması
 • Burs konusunda kaynak sağlanması için çalışmalar yapılması

Farkındalık Gönüllüsü

 • İlişkide oldukları kurumlar ve okullarda Disleksi Özel Öğrenme Güçlüğü Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite konusunda farkındalık yaratmak için görüşmeler ve sunumlar yapılması
 • Var olan kampanyaların kendi yerellerinde yaygınlaşması için çalışmalar yapılması

Proje Gönüllüsü

 • Dernek tarafından yürütülen projelerde ihtiyaçlar doğrultusunda çalışılması

Sportif Etkinlikler Gönüllüsü

 • Sene boyunca kaynak yaratma ve iletişim faaliyetleri kapsamında;
 • Şehir içinde ve şehir dışında gerçekleşecek spor etkinliklerinde aktif görev alınması
 • Etkinlik alanında açılacak standlarda görev alınması
 • Etkinlik alanında derneğimizin tanıtımının yapılması
 • Şehrin farklı noktalarında gerçekleşen koşu antrenmanlarında Derneğimizin temsil edilmesi

Gönüllülük Süreçleri

Gönüllülük basamaklarımız aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru
 • Dernek tanıtım toplantısı
 • Gönüllülerimizin çalışacakları alanları, yapacakları işleri ve zamanlarını belirlemeleri
 • Gönüllülerimizin çalışma konularına göre tasarlanmış eğitimler ve işbaşı eğitimleri
 • Gönüllü çalışma
 • Belirli aralıklarla gerçekleştirilecek olan gönüllü motivasyon etkinlikleri

Gönüllülük sürecimiz aşağıdaki gibi ilerlemektedir:

 • Derneğimizde gönüllülük yapmak için başvuran gönüllü adayları, ayda bir yapılan Dernek tanıtım toplantısına e-posta ve/veya sms yolu ile davet edilir.
 • Toplantıya iki kez davet edildiği halde bildirmeksizin katılmayan gönüllü adayları pasif gönüllü listesine alınır.
 • Dernek tanıtım toplantısına katılarak gönüllü formunu dolduran gönüllü adayları, gönüllü olarak çalışmak istedikleri alanları ve uygun oldukları zamanları belirlerler.
 • Gönüllü adaylarımız, çalışmak istedikleri konularda gereken eğitim ve/veya işbaşı eğitimleri alırlar.
 • Gönüllülerimizin hem birbirleriyle, hem de Dernek profesyonelleri ile kaynaşmaları için düzenli aralıklarla çeşitli etkinlikler düzenlenir.
 • Gönüllülerimizden düzenli ve sürekli olarak gönüllülük çalışmalarına devam etmeleri beklenir.
 • Gönüllülerimizin gelemeyecekleri durumlarda mutlaka ve mümkün olduğunca önceden Gönüllü Sorumlusuna bilgi vermeleri gerekmektedir.
 • Gönüllülerimizin, Dernek ve kendi aralarında iletişim için kurulmuş olan e-posta ve/veya whatsapp grubunu düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.

Gönüllülerimizin Çalışma Esasları

Bizler, Disleksi Özel Öğrenme Güçlüğü Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite dernek gönüllüleri olarak, kendimizi Disleksi Özel Öğrenme Güçlüğü Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite derneğinin tamamlayıcıları ve değer artırıcıları olarak görüyoruz. Dernek çalışanları, aileler ve çocuklarla birlikte etkin ve güçlü bir ekip çalışması yürütmenin, gerçek anlamda değişim ve etki yaratabileceğine inanıyoruz. Bu inancımız doğrultusunda aşağıdaki çalışma esaslarını benimsiyoruz:

 • Dernek çalışanları, çocuklar ve aileler arasında cinsiyet, din, dil, milliyet, etnik kimlik, yaş, cinsel yönelim başta olmak üzere hiçbir nedenle ayrım yapmıyoruz,
 • Farklılıklara saygı temelinde ve insani değerler çerçevesinde birlikte çalışmanın bizi güçlendirdiğine inanıyoruz,
 • Dernek ve yaptığımız işler ile ilgili her türlü görüş, öneri ve düşüncelerimiz ile karşılaştığımız her türlü sorunu Gönüllü Sorumlusu ile paylaşıyoruz,
 • Gönüllü olarak çalışacağımız günlerde herhangi bir neden ile gelemeyeceksek mutlaka mümkün olduğunca önceden Gönüllü Sorumlusuna bilgi veriyoruz,
 • Dernek çalışanları, çocuklar ve aileler ile karşılıklı öğrenme ve etkileşim içerisinde olarak, özel ve iş yaşamlarımızda kullanabileceğimiz bilgi ve deneyimler ediniyoruz.

Gönüllülerle Çalışma Esaslarımız

Bizler, Disleksi Özel Öğrenme Güçlüğü Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite derneği çalışanları olarak, gönüllülerimizi Derneğimizin tamamlayıcıları ve değer arttırıcıları olarak görüyoruz. Gönüllülerimizle birlikte etkin ve güçlü bir ekip çalışması yürütmemizin, gerçek anlamda değişim ve etki yaratabileceğine inanıyoruz. Bu inancımız doğrultusunda aşağıdaki çalışma esaslarını benimsiyoruz:

 • Gönüllüler arasında cinsiyet, din, dil, milliyet, etnik kimlik, yaş, cinsel yönelim başta olmak üzere hiçbir nedenle ayrım yapmıyoruz,
 • Farklılıklara saygı temelinde ve insani değerler çerçevesinde gönüllülerimizle birlikte çalışmanın bizi güçlendirdiğine inanıyoruz,
 • Gönüllülerimizin ilgi alanlarını ve yeteneklerini önemsiyoruz,
 • Gönüllülerimizi dinleyerek, önerilerini dikkate alarak, düzenli ve yapıcı geri bildirim vererek onları destekliyor ve katılımlarının artmasını sağlamaya çalışıyoruz,
 • Gönüllülerimizin ilgilerini canlı tutarak, Derneğimizde gönüllü olmaları ile ilgili heyecanlarına ortak olarak, onları teşvik ediyor, bizimle çalışma motivasyonlarını yükseltiyor ve devamlılıklarının artmasını sağlamaya çalışıyoruz,
 • Gönüllülerimiz için rahat, eğlenceli ve öğretici çalışma ortamları sağlıyoruz,
 • Gönüllülerimizin, Derneğimizde yapmakta oldukları işlerle ile ilgili tüm süreçlere katılmalarını ve etkin olmalarını önemsiyoruz,
 • Gönüllülerimizin Derneğimiz ile ilgili yaşadıkları sorunları acil olarak çözümlemeye çalışıyoruz,
 • Gönüllülerimizin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve eğitimlerle güçlendirmek konusunda onlarla işbirliği yapıyoruz,
 • Gönüllülerimizle karşılıklı öğrenme ve etkileşim içerisinde olarak, hem biz hem de gönüllülerimiz, özel ve iş yaşamlarımızda kullanabileceğimiz bilgi ve deneyimler ediniyoruz.

Gönüllülerimize, bizimle enerjilerini, emeklerini, zamanlarını ve yüreklerini paylaştıkları için teşekkür ederiz.