Beynin Görevleri Nelerdir ?

0
Beynin Görevleri Nelerdir ?
Beynin Görevleri Nelerdir ?

Beynin Görevi Nedir ? Beynin İşlevleri Nelerdir ? :

  1. Görme, tat alma, koklama, işitme, dokunma gibi duyuların merkezidir.
  2. İskelet kasları tarafından gerçekleştirilen yüz, kol ve bacakların, parmakların hareketini yönetir. Hareket sinirleri omurilik soğanından geçerken çaprazlaşır. Bu nedenle beynin sağ tarafı vücudun solunu, beynin sol tarafı vücudun sağını kontrol eder. Dolayısıyla istemli yapılan hareketlerin merkezidir.
  3. Hafıza (zekâ), öğrenme, konuşma, yazma, bilgi depolama ve saklama davranışlarını yönetir. Zekâ derecesi beynin maddesine, sinirlerin kalıtsal özellik ve gelişme derecelerine bağlı olarak değişir. Özetle zekâ, bütün beynin fonksiyonudur.
  4. Sevinç, ağlama, üzüntü gibi ruhsal durumların merkezidir.
  5. Beynin içindeki hipotalamus bölgesi şunlardan sorumludur:
  • Vücut ısısını ayarlamak.
  • Kan basıncını, kalp- damar sistemini, elektrolit dengesini (su- tuz- iyon vs.) düzenlemek.
  • Enerji metabolizmasını, (karbonhidrat ve yağ metabolizmasını) metabolizma hızını düzenlemek.
  • Hormonal denetim yapmak. ( gebelik ve üreme hormonlarını kontrol eder, hipofizi uyarır.)
  • Strese karşı acil cevap vermek.

Sol Beyin Görevleri Nelerdir ?

Sol beyin, vücudun sağ tarafının yönetilmesini ifade eden alandır. Sol beyin mantıksal alanı ifade eder ve genellikle muhakeme içeren her türlü bilgi bu alanda üretilir. Sol beynin görevi karar vermek, muhakeme yapmak, nicelik değerlendirmesinde bulunmaktır. Analitik düşünmenin temelini kuran sol beyin için kelime, sayı ve semboller işlem yapar. Pragmatiktir ve akademik, bilimsel konularda işlevseldir.

Sağ Beyin Görevleri Nelerdir ?

Beynin Görevleri Nelerdir
Beynin Görevleri Nelerdir

Sağ beyin, vücudun sol tarafının yönetilmesini içeren bir alandır. Sağ beynin görevi sol beyne kıyasla tam zıt şekilde duygusal alan ve öğrenme ile ilgilidir. Bu nedenle bu beyin sezgiseldir ve sezgilerle ilgilenir. Görsel hafıza, görsellik içeren her türlü konu ve duygusal gelişim sağ beynin görevleri arasındadır.