Fonolojik Farkındalık Neden Önemlidir ?

0
Fonolojik Farkındalık Neden Önemlidir
Fonolojik Farkındalık Neden Önemlidir

Fonolojik farkındalık, okuma becerisinin temelini oluşturduğu için önemlidir. Çocuklar kendilerine sesli okunan yazıları/hikayeleri dinleyerek, sonra kelimedeki sesleri fark ederek, sesleri kendileri üreterek, benzer kelimeleri bularak okumayı öğrenirler. İyi düzeyde fonolojik farkındalık sahibi olan bir çocuk sesleri manipüle ederek (değiştirerek) kelimelerle oynayabilir. Örneğin kuş kelimesini seslerine ayırması istendiğinde k-u-ş diyerek tek tek sesleri çıkarabilir.

Fonolojik farkındalık;

İki sözcüğün birbiriyle uyaklı/kafiyeli olup olmadığını bulma (ör. yastık-fıstık)
Cümle içinde geçen sözcük sayısını belirleyebilme
Sözcük içindeki hece sayısını belirleyebilme (ör. merdiven; 3 hece, bilgisayar; 4 hece….vb)
Heceleri birleştirebilme (ör. /ma/ hecesi ve /yo/ hecesini birleştir; mayo)
Heceleri atabilme (ör. karga kelimesinden /ga/ yı at; kar)
Sözcük içinde geçen sesleri tanımlayabilme (ör. top kelimesinde hangi sesler var?; t-o-p)
Sözcük içindeki sesleri atma/bir araya getirme (ör. masa sözcüğünün sonuna /l/ getir; masal, elmas kelimesinden /s/yi çıkar; elma)
gibi becerileri içerir.

Çocuklarınıza fonolojik farkındalık kazandırmak veya var olan farkındalığı arttırmak için Disleksi Özel Öğrenme Güçlüğü ve Hiperaktivite Derneğimizle iletişime geçip, uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.

İletişim İçin: 
 0534 260 10 85
 0534 260 10 86