Özel Öğrenme Güçlüğü ve Fonolojik Farkındalık

Özel Öğrenme Güçlüğünde okuma ve yazma becerilerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi fonolojik farkındalık (ses bilgisel farkındalık), hızlı isimlendirme ve çalışma belleği becerilerine bağlıdır.

0
Özel Öğrenme Güçlüğü ve Fonolojik Farkındalık
Özel Öğrenme Güçlüğü ve Fonolojik Farkındalık

Özel Öğrenme Güçlüğünde okuma ve yazma becerilerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi fonolojik farkındalık (ses bilgisel farkındalık), hızlı isimlendirme ve çalışma belleği becerilerine bağlıdır. Ancak yapılan araştırmalarda tek başına fonolojik farkındalık çalışmalarının Özel Öğrenme Güçlüğü olan öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini geliştirmede yeterli olmadığı görülmektedir.

Özel Öğrenme Güçlüğü ve Fonolojik Farkındalık
Özel Öğrenme Güçlüğü ve Fonolojik Farkındalık

Benzer şekilde tek başına çalışma belleği eğitimlerinin ve bilişsel becerilere tekil olarak müdahale etmenin yeterli olmadığı görülmüştür. Bu noktada bütüncül bir yaklaşımla süreci ele alan müdahalelere ihtiyaç duyulduğu görülmektedir.