Özel Öğrenme Güçlüğü ve Dikkat İlişkisi

0
Özel Öğrenme Güçlüğü ve Dikkat İlişkisi
Özel Öğrenme Güçlüğü ve Dikkat İlişkisi

Özel öğrenme güçlüğü ile dikkat arasında güçlü bir ilişki vardır. Öğrenme dikkat sonucunda gerçekleştiğine göre ÖÖG yaşayan bireylerde dikkatin tam olarak sağlanmadığı bilinmektedir. Normal veya normalin üstünde bir zekaya sahip bireylerde görülen ÖÖG, temelde bir konuya ilişkin tam anlamıyla odaklanamama ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Bu odaklanamama sorunu dikkatin bir noktaya verilememesi, ilgili konuya karşı istek ve yoğunlaşma gerçekleştirilememesi ile ilgilidir. Bu bireylerde dikkat eksikliği de yaşandığı söylenebilir

Öğrenme güçlükleri DSM-V kapsamında 2013‘te Nöro-gelişimsel Bozukluklar sınıfında “Özgül Öğrenme Bozukluğu” olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmada ÖÖG okuma bozukluğu, yazılı anlatım bozukluğu ve sayısal bozukluk olmak üzere üç kapsamda değerlendirilmiştir. Bu üç tür bozuklukta da dikkat eksikliği önemli bir yer tutmaktadır. Okuma bozukluğu, diğer bir adıyla disleksi DSM-V kapsamında sözcük okuma doğruluğu, okuma hızı ve akıcılığı, okuduğunu anlama gibi ölçütler çerçevesinde ele alınmıştır. Örneğin; okuma hızı ve akıcılığı ele alındığında dikkat unsurunun önemi kaçınılmazdır. Tam anlamıyla metne odaklanamayan birinin dikkatli olması ve akıcı bir şekilde okuması düşünülemez.

İletişim İçin: 
 0534 260 10 85
 0534 260 10 86