Dikkati Etkileyen Etmenler

0
Dikkati Etkileyen Etmenler
Dikkati Etkileyen Etmenler

Genellikle hangi değişkenlerin dikkati uyardığını belirlemek zor bir durumdur. (Baymur, 1994) dikkat üzerinde etkili olan değişkenleri iç ve dış etmenler olarak ikiye ayırmıştır. Bu etmenlere aşağıda yer verilmiştir.

Dikkati Etkileyen Dış Etmenler

Organizmanın dikkatini çevreden gelen etmenlerle etkilenmesi durumudur. Bu dış etmenler arasında;

Uyarıcının büyüklüğü: Kuvvetli uyaranların zayıf uyaranlara göre dikkati çekmesi daha olasıdır.

Uyarıcının tekrarlaması: Tekrar eden uyarıcılar diğer uyaranlara göre daha çok dikkat çeker. Öğretmenin öğrencileri susturmak için kalemle masaya birden çok vurması bu duruma örnektir.

Değişiklik: Uyarıcıda meydana gelen ani değişimler de dikkat çekmektedir. Örneğin tekrar eden bir uyarıcının birden durması dikkat çekebilir.

Hareket: Reklam panolarında hareketli ışıklar veya cisimler kullanmak bu duruma örnektir (Baymur,1994).

Dikkati Etkileyen İç Etmenler

Kişisel ilgilerimiz isteklerimiz çevremizdeki uyarıcılara dikkat etmemizde etkilidir. Kişisel ilgilerimiz ve ihtiyaçlarımız neye dikkat edip neye etmeyeceğimizi belirler. Aynı uyarıcı bir kişi üzerinde oldukça dikkat çekici olmasına rağmen başka bir kişi için fark edemeyecek kadar nötür bir etkiye sahip olabilir. Bir konu üzerinde dikkati sürdürebilmenin en önemli değişkeni iç etmenlerdir (Baymur, 1994).

Randevu için
0534 260 10 85
0534 260 10 86