Dikkat Türleri

0
Dikkat Türleri
Dikkat Türleri

Dikkat tek bir zihinsel işlemden ibaret değildir. Odaklanma ve yoğunlaşma gibi bilişsel süreçlerin pek çok yönü bulunmaktadır (Goldstein, 2013)

Dikkat; seçici, sürekli, bölünmüş ve yoğunlaştırılmış dikkat şeklinde üzere dört başlık altında değerlendirilebilmektedir (Kula, 2018)

Bilgi işlem paradigması açısından dikkat; seçici (selective) dikkat, bölünmüş (divided) dikkat ve sürdürülen (sustained) dikkat olmak üzere üç başlıkta incelenebilir. Seçici dikkat, bazı şeylere odaklanıp diğer uyarıcıları dışarda bırakmak, bölünmüş dikkat aynı anda birden fazla konu ile ilgilenmeyi sağlar ve sürdürülebilir dikkat ise belli bir süre boyunca organizmanın bir uyarıcı üzerinde odaklanması ve bu odaklanmayı sürdürmesi olarak tanımlanır (Sergeant, 1996)

Randevu için
0534 260 10 85
0534 260 10 86