Dislekside Ergoterapi

0
Dislekside Ergoterapi
Dislekside Ergoterapi

Disleksi, normal veya üstün zekâ düzeyine sahip bireylerin konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ve matematik becerilerinin öğrenilmesinde belirgin güçlüklerle kendini gösteren, yaşam boyu süren nörolojik temelli bir bozukluktur.

Ergoterapi, okülomotor işlevler, yürütme işlevleri ve motor koordinasyon gibi becerilerin temel bileşenlerini ele aldığından disleksi ile baş etmede oldukça etkilidir. Disleksisi olan çocuklar günlük yaşam aktivitelerinde çeşitli seviyelerde zorluk yaşarlar. Ergoterapist, disleksisi olan çocuğun günlük yaşamda yaşadığı zorlukları detaylı bir şekilde değerlendirdikten sonra, çocuğun günlük yaşam aktivitelerini mümkün olduğunca bağımsız bir şekilde sürdürmesine yardımcı olmak için özelleştirilmiş bir müdahale planı hazırlar.

Disleksisi olan bir çocuk kıyafetlerinin düzünü-tersini bilme, ayakkabı bağlama, düğme ilikleme, bir bardaktan dökmeden su içme, günlük rutinleri organize etme, öz bakım becerileri yerine getirme gibi günlük yaşam becerilerinde zorluk yaşayabilir. Ayrıca spor ve fiziksel aktivitelere katılamama, akademik becerilerde zorluklar ve öğrenme problemleri, el becerilerinde zayıflıklardan dolayı kalem tutamama, sandalyede oturamama, yazı yazarken başını dik tutamama, denge ve postural kontrolde zorlanma ve vücudun her iki tarafını kullanması gereken aktivitelerde zorlanma disleksisi olan çocukların sıklıkla yaşadığı problemler arasındadır. Disleksisi olan çocukların günlük yaşam aktivitelerinde zorlanmalarının nedeni görsel algı, dikkat, motor koordinasyon ve motor planlama alanlarında yaşadıkları çoklu zorluklardan kaynaklanır. Motor planlama (praksis), öğrenme becerilerinin ilk adımı olduğundan, disleksisi olan çocuklarda bu becerinin geliştirilmesi önemlidir. Disleksisi olan çocuklarda bir eylemi planlama ve gerçekleştirme becerisi olarak tanımlanan motor planlama becerisi problemleri yaygın olarak görülmektedir. Ergoterapist, motor planlama becerisini geliştirerek çocuğun günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığına katkıda bulunur.

Dislekside ergoterapi müdahaleleri okülomotor işlevlerin geliştirilmesi, yürütücü işlevlerin geliştirilmesi; kaba motor beceriler, ince motor beceriler ve motor koordinasyonun geliştirilmesi; görsel hafıza, şekil-zemin algısı, görsel ayrım, görsel tamamlama, görsel-uzaysal algı gibi görsel-algısal becerilerin geliştirilmesidir. Ergoterapi, disleksisi olan çocuklarda görülen görsel-algısal becerilerini geliştirerek çocuğun okuma becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olur. Ayrıca disleksisi olan çocuğun duyusal problemleriyle baş etmesinde de ergoterapi etkin bir rol oynar.