Okuduğunu Anlama Becerisi ve Hikaye Haritası Tekniği

0
Okuduğunu Anlama Becerisi ve Hikaye Haritası Tekniği
Okuduğunu Anlama Becerisi ve Hikaye Haritası Tekniği

Okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesinde farklı uygulamalar yapılabilir. Bu uygulamalardan biri de hikâye haritası tekniğidir.

Hikâye haritası tekniği, hikâye unsurlarının bir bölümünün veya tamamının ve bu unsurlar arasındaki ilişkinin grafik şeklinde sunumudur.

Hikâye haritası tekniğinde hazırlanan metinlerin elemanları çeşitlilik gösterebilir. Bu elemanlar; sahne, yer, zaman, kahramanlar, ana fikir ve yardımcı fikirler, problem
ve sonuç olabilir.

Hikâye haritası tekniğinde kısaca, öğrenciye ilk önce hikâye okutturulur. Sonra hazırlanan hikâye haritasındaki şemalara, hikâyeden anladıklarının yazılması istenir. Sonuçta öğrencinin hikâyenin bütününü anlaması beklenir.
Alan yazında yapılan çalışmalar incelendiğinde DEHB, ÖÖG ve davranış bozuklukları olan çocuklarda hikâye haritası tekniğinin okuduğunu anlama becerileri üzerinde etkili olduğu karşımıza çıkmaktadır.

İletişim İçin: 
 0534 260 10 85
 0534 260 10 86